Committees


HONORARY ADVISORY COMMITTEE
De Schutter, Geert (Belgium)
Khayat, Kamal H. (USA)
Mechtcherine, Viktor (Germany)
Roussel, Nicolas (France)
Shah, Surendra P. (USA)
Wallevik, Olafur (Iceland)

LOCAL ADVISORY COMMITTEE
Tang, Mingshu (China)
Miao, Changwen (China)
Liu, Jiaping (China)
Hu, Shuguang (China)
Yao, Yan (China)


CONFERENCE CHAIR
Shi, Caijun (China)
Yuan, Qiang (China)         

INTERNATIONAL TECHNICAL COMMITTEE

Chair

Shi, Caijun (China)
Members
Abdelgader, Hakim S. (Libya)
Billberg, Peter (Sweden)
Bittencourt, Tulio (Brazil)
Chen, Gaixin (China)
Chen, Zheng (China)
Cui, Hongzhi (China)
De Schutter, Geert (Belgium)
Delvasto, Silvio (Columbia)
Ding, Qingjun (China)
Dong, Biqin (China)
Ferraris, Chiara F. (USA)
Ferrara, Liberato (Italy)
Flatt, Robert (Switzerland)
Gao, Xiaojian (China)
Gettu, Ravindra (India)
Hao, Tingyu (China)
Hu, Jiong (USA)
Jiang, Jinyang (China)
Jiang, Zhengwu (China)
Justnes, Harald (Norway)
Kawashima, Shiho (USA)
Khayat, Kamal H. (USA)
Kim, Jae Hong (Korea)
Kong, Xiangming (China)
Konsta-Gdoutos, Maria S  (Greece)
Kovler, Konstantin (Israel)
Lachemi, Mohamed (Canada)
Lange, David (USA)
Leng, Faguang (China)
Li, Zhuguo (Japan)
Liu, Tiejun (China)
Long, Wujian (China)
Lura, Pietro (Switzerland)
Mechtcherine, Viktor (Germany)
Ouchi, Makoto (Japan)
Plank, Johann (Germany)
Poon, Chi Sun (HK, China)
Qian, Jueshi (China)
Roussel, Nicolas (France)
Ran, Qianping (China)
Schmidt, Wolfram (Germany)
Shah,Surendra P. (USA)
Shen, Xiaodong (China)
Shi, Caijun (China)
Siddique, Rafat (India)
Sonebi, Mohammed (UK)
Tang, Luping (Sweden)
Tangtemsirikul, Somnuk (Thailand)
Wallevik, Olafur (Iceland)
Wang, Dongmin (China)
Wang, Fazhou (China)
Wang, Ling (China)
Wang, Kejin (USA)
Xie, Yongjiang (China)
Xie, Youjun (China)
Yahia, Ammar (Canada)
Yamada, Kazuo (Japan)
Yan, Peiyu (China)
Ye, Guang (Netherlands)
Yu, Qijun (China)
Yuan, Qiang (China)
Zhang, Minhong (UK)
Zhang, Yunsheng (China)
Zheng, Jianlan (China)
Zhu, Deju (China)

ORGANIZING COMMITTEE

Chair

Yuan, Qiang (Central South University, China)

Members

Guo, Shuaicheng (Hunan University, China)
Hu, Xiang (Hunan University, China)
Li, Kai (Hunan University, China)
Long, Guangcheng (Central South University, China)
Wu, Zemei (Hunan University, China)
Zheng, Keren (Central South University, China)
Zhu, Deju (Hunan University, China)

 

 

 

 

 

Contact


Prof. Xiang Hu, Hunan University

Dr. Tingjie Huang, Central South University

Tel/Fax: +86-0731 8882 3937

Mobile phone: +86-15802591147

E-mail: scc2022@163.com
 

Submission


Submit your abstract and full paper to scc2022@163.com

Format:

1. Full paper (Click)
2. Abstract (Click)

Venue Location


Fenglin Hotel Address: No.43 Fenglin road, Changsha.

Supported by


Indexed by